2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Katılımcılarına Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi


a2

Geleceğim Okulda projesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında yurt dışı hareketliliklerde yer alacak öğretmenlerin katılımıyla 5 Aralık 2017 tarihinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konsorsiyum üyesi okullarda görevli rehber öğretmenler ile 9.sınıf şube rehber öğretmeni 28 katılımcının yer aldığı toplantıda, katılımcıların projenin uygulama, değerlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde yürütecekleri faaliyetler ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Projede düzenlenecek faaliyetlerin içerikleri ile ilgili olarak bazı güncellemeler yapıldı. Katılımcıların farklı branşlardan olması göz önünde bulundurularak, ders içi uygulamalar ile okul terkinin önüne geçilmesine yönelik yöntemler ve katılımcıların projeden beklentileri üzerine tartışıldı.