Projenin İlk Hareketliliği Prag'a Gerçekleştirildi


 

Projenin ilk hareketliliği 20-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Çekya/Prag’ta gerçekleştirildi. Konsorsiyum üyesi okullardan 14 öğretmenin yer aldığı hareketlilik kapsamında katılımcılar “Okul Terkini Tanımlama, Veri Toplama ve Ölçme Yaklaşımları Kursu”na katılım sağladı. 5 gün süren kurs faaliyetinde; işbirlikçi öğrenme metotları, çoklu müfredat uygulamaları, proje tabanlı öğrenme, duygusal ve sosyal öğrenme, yenilikçi öğrenme metotları, akran eğitimi, yaratıcı düşünme, çok kültürlülük ve farklı geçmiş deneyimlerden gelen öğrencilerle bir arada çalışma, okul terkini tanımlamada veri toplama ve ölçme yaklaşımları ile öğrenci değerlendirme başlıklarında çalışmalar yürütüldü. 

Aktif öğrenme uygulamalarının yer aldığı kurs çalışmasında konsorsiyum üyesi okullarımızda görevli rehber öğretmenlerimiz ile 9.sınıf şube rehber öğretmenlerimizin okul terkini tanılama ve veri toplama boyutlarında mesleki profillerinin geliştirilmesi amaçlandı.