İlimiz kalkınma bölgeleri sınıflandırmasında TR22Güney Marmara Bölgesi'nde Çanakkale iliyle birlikte yer almaktadır. Bölgede 2014 yılında Çanakkale'de ortaöğretimde okul terki oranı %2,05 iken, Balıkesir'de bu oran %10,84'tür. Buradan hareketle ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına olumlu katkı sağlayacak önemli göstergelerden birinin Balıkesir ilinde okul terkini azaltıcı çalışmalar olduğu görülmektedir. Stratejik Planımız da 2019 yılına kadar ortaöğretimde okul terki oranını %5 oranına indirmeyi amaçlamaktadır.

Projemiz ile nihai amacımız 2 yılın sonunda ilimizdeki okul terki oranının %2 azaltılarak il ve bölge düzeyinde okul terki oranlarının düşürülmesine katkı sağlamaktır. Projemizin özel amaçları ise şu şekildedir:

  • Öğretmenlerin okul terki alanındaki mesleki beceri ve yeterliklerinin, öğrenme hareketlilikleri amacıyla geliştirilmesini sağlamak,
  • Konsorsiyum üyesi okullarda AB işbirliği, kalite iyileştirmeleri, yenilik mükemmelliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek,
  • Okul terki ile ilgili ulusal seviyedeki politika reformlarının tamamlanmasına katkıda bulunmak,
  • Eğitim-Öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek ve eğitim-öğretimin uluslararası boyutunu güçlendirmek,
  • Yabancı dil öğretimi, öğrenimi ve gelişimi konularında iyileşme sağlamak ve kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek,
  • Öğretmenlerde Avrupa vatandaşlığı bilincini geliştirebilmek,
  • Uluslararası iletişim ağları oluşturabilmek,
  • Yurtdışında edinilen yeterliklerin tanınmasını sağlamak