Proje, 2 yılı hedef alan uzun dönemli bir çalışmadır. Proje kapsamında konsorsiyum üyesi okullarda; kurum, yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli bazında şunlar hedeflenmektedir:

  • Konsorsiyum üyesi okullardan toplamda 56 öğretmenin okul terki alanında uluslararası kurslara katılımının sağlanması,
  • Konsorsiyum üyesi okullardaki 9.sınıf şube rehber öğretmenleri ile okul rehber öğretmenlerinin okul terki alanında sağlayacakları psikolojik danışma, rehberlik, erken tanı ve müdahale hizmetlerinin kalitesinin artırılması,
  • Öğretmenlerin okul terkiyle mücadele yeterliklerinin artırılması,
  • Konsorsiyum üyesi 14 okulda okul terkinin %50 azaltılması,
  • Konsorsiyum üyesi okullarda okul terklerine karşı öğretmen, idare, veli ve rehberlik servisinden oluşan destek sisteminin kurulması,
  • İl genelinde okul terklerinin önlenmesi konusunda farkındalık ve işbirliğinin artırılması